• Добавени продукти за сравнение
    Няма нищо в сравнение...
   • Вашите любими продукти
     Няма нищо в любими...
    • 0889946111
     • Общ договор

      Общи условия за покупки и ползване

      I. ВЪВЕДЕНИЕ

       

      Този документ (заедно с документите, споменати по-долу) установява общите условия, които уреждат използването на този уебсайт www.madlabshow.bg  (наричан по-долу Уебсайта) и поръчката на стоки и услуги от и чрез него (наричани по-нататък "Условията"). Когато използвате този уебсайт или поръчвате чрез него, сте обвързани с тези условия, както и с нашите Политика за поверителност и Политика за бисквитките. Сайтът www.madlabshow.bg е собственост на „Празник“ ЕООД , като чрез Уебсайта се предлагат стоки и услуги на посочените по-долу дружества, доставчици на стоки и услуги.

       

      Моля, прочетете внимателно тези Общи условия преди да използвате Уебсайта или която и да е от неговите функционалности, и при всички случаи преди поръчката на стоки и услуги през него. С осъществяването на достъп до или ползването на Уебсайта и/или поръчка на стоки и услуги през него Вие приемате настоящите Общи условия.

       

      Ако имате някакви въпроси или коментари относно настоящите Общи условия, моля да се свържете с нас на адрес: office@madlabshow.com или на телефона за контакт, посочен в съответната секция на Уебсайта.

       

       

      II. ДЕФИНИЦИИ

       

      По смисъла на настоящите общи условия, под посочените думи и изрази, следва да се разбира:

       

      Собственик на Уебсайта - „Празник” ЕООД , с ЕИК  205148955

       

      Стоки – предлаганите чрез Уебсайта стока;

       

      Услуги – предлагани чрез Уебсайта услуги свързани с анимация и тържества, а именно: (i) организиране на празници и събития чрез извършване на резервации в съответен Парти център или поръчка на анимация на избрано от Вас място.

       

      Парти Център опериран под търговската марка Щура Лаборатория:

      Гр. Бургас жк. Славейков бл. 85 партер

      Доставчик на стоки и/или услуги – търговско дружество, упражняващо дейност под наименование Празник ЕООД  ЕИК, 205148955 , което продава стоки чрез платформата на интернет страница www.madlabshow.bg       

                     

      Ползвател/Потребител – физическо или юридическо лице, което сключва договор за покупко-продажба с Доставчика на Стоки или договор за предоставяне на услуги с Доставчика на Услуги при спазване на настоящите общи условия;

      Договора за покупко-продажба – Договор, сключен от разстояние, между Доставчика на Стоки и Потребителя за покупка на определена от последния стока, при обявена в електронния магазин цена, при спазване на настоящите общи условия и приложимото законодателство;

      Договора за услуги - Договор, сключен от разстояние, между Доставчика на Услуги и Потребителя за ползване на услуги, при спазване на настоящите общи условия и приложимото законодателство;

      Он-лайн магазин – онлайн платформа за пазаруване на стоки, чрез използване на интернет страница www.madlabshow.bg 

       

      III. ОБХВАТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

       

      Настоящите Общи условия са приети от Собственика на Уебсайта, Доставчика на Стоки и от Доставчика на Услуги и уреждат:

       

      Условията и правилата за ползване на Уебсайта;

      условията за ползване предлаганите чрез Уебсайта услуги и реда и начина за уреждане на отношенията между Потребителя и Доставчика на услуги по повод поръчката и изпълнението на Услугите;

      условията, реда и начина за сключване на договори за покупко-продажба между Доставчика на Стоки и Потребителите;

      правата и задълженията на Доставчиците и на съответните Потребители по сключените помежду им договори за покупко-продажба или договори за предоставяне на услуги, включително, сроковете и начините за доставка на поръчаните стоки, тяхното плащане и получаване, условията и реда за предявяване на рекламации и връщане на закупени продукти.

       

       

       

       

      IV. ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА

       

      Уебсайтът може да се използва само и единствено при спазване на следните правила:

      Вие имате право да разглеждате Уебсайта, както и да отпечатвате извадки от съдържанието му единствено и само за нетърговски, лични цели;

      не може да използвате изображения на хора или места, качени на Уебсайта без изричното писмено разрешение на Собственика на Уебсайта;

      Вие сте длъжни да използвате Уебсайта само за законни цели и по начин, който не нарушава правата на трети страни, или не ограничава или възпрепятства използването на Уебсайта от тях;

      Вие сте длъжни да използвате този уебсайт, за да правите само законово валидни запитвания и поръчки;

      Вие сте длъжни да не правите никакви фалшиви или измамни поръчки. Ако разумно може да се счита, че е била направена такава поръчка, ние ще имаме право да я отменим и да информираме компетентните органи;

      Собственикът на Уебсайта има право да преустанови достъпа Ви до Уебсайта, в случай че е получил уведомление за нарушение в сайта или в случаите, когато потребител наруши настоящите Правила, включително чрез действия които се определят като злоумишлени действия.

      Собственикът на Сайта си запазва правото да поставя електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън неговия контрол и в потребителския профил. Собственикът на Сайта не носи отговорност за съдържанието на тези уебсайтове;

       

       

      V. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

      Когато използвате Уебсайта или желаете де се възползвате от някои от неговите функционалности или предлаганите чрез него стоки и услуги, може да бъде събирана лична информация за вас. Ако не ни предоставите цялата информация, която ни е необходима, ние няма да може да ви предоставим поисканата стока или услуга. Когато заявите поръчка чрез този уебсайт, вие заявявате, че сте над 18-годишна възраст и имате законно право да сключвате обвързващи договори.

       

      Моля, преди да предоставите каквато и да е лична информация чрез платформата на Уебсайта да се запознаете добре с подробната информация относно правилата за събиране и обработване на лични данни, публикуваната на Уебсайта - Политика за поверителност и защита на лични данни на Щура лаборатория . Ако не искате да бъде събирана информация за Вас, моля не я предоставяйте.

       

       

      VI. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

      6.1. Всички цени посочени в Уебсайта са в български левове, с включен ДДС.

      6.2. Потребителят може да заплати съответната цена на стока или услуга по един от следните начини:

      (а) чрез банков превод на „Празник” ЕООД

      BG03RZBB91551009357768, РайфайзенБанк

      (б) наложен платеж;

      (в) на място в обекта;

       

      VII. ЗАЯВЯВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ

       

      7.1. Характеристики на резервацията

       

      7.1.1. Резервацията представлява сключване на договор от разстояние за предоставяне на услуги за организиране на парти за рожден ден в избран от Потребителя Парти център. Договорът по тази точка се сключва между Потребителя и съответния оператор на избрания Детски център, както са индивидуализирани в чл. 8.2 по-долу.

      7.1.2. Подробна информация какво включва избрания от Вас резервационен пакет се съдържа на Уебсайта в съответната секция за Пакетни оферти.

      7.1.3. В случай, че от датата на сключване на договора от разстояние за предоставяне на услуги, чрез натискане на бутона „Поръчай“ до датата на резервирания Рожден ден остават по-малко от 14 дни, Потребителят с натискане на бутона „Поръчай“ изрично заявява своето желание и искане предоставянето на услугите да започне преди изтичане на срока за отказ от договора от разстояние.

       

      7.2.Извършване на резервация

       

      7.2.1. Вие може да направите резервация за Рождения ден на Вашето дете или за друг празник в който и да е Детски център. Освен на място в желания Детски център Вие може да направите това и чрез формата за резервации на Уебсайта или чрез Центъра за обслужване на клиенти при посочените по-долу условия.

      7.2.2. Извършвате резервация чрез Уебсайта, като следвате следните стъпки:

      - Изберете Детски център от Уебсайта;

      - Изберете дата и час;

      - Изберете пакет;

      - Въведете потребителските си данни;

      - Изберете тематично парти;

      7.2.3. Може да направите Вашата Резервация като се обадите на телефона за контакт, посочен на Уебсайта. Там ще Ви бъде поискана същата информация както е описана по-горе – включително данните за връзка с вас и данни за рожденика.

      7.3. Заплащане на Услугите по направена резервация

      Цената на услугите за резервираното парти се заплаща както следва:

      Капаро се заплаща в срок до 5 дни преди датата на резервирания рожден ден по един от следните начини:

      В брой на място в Детския център;

      Чрез банков превод.

      Окончателно плащане – се заплаща след окончателно предоставяне на услугата в брой в Парти центъра, или на мястото избрано от Вас.

       

      7.4. Условия за промени в резервацията:

      7.4.1. При отмяна на резервацията 5 дни преди събитието, без то да бъде резервирано за нова дата, заплатеното капаро не се възстановява. В случай, че бъде направена резервация за нова дата, капарираната сума се приспада от сметката на рождения ден.

      7.4.2. Броят на децата може да бъде променян до 48 часа преди събитието.

      7.4.3. Промяната в резервацията се прави само лично на място в Парти центъра, или по телефона, ако събитието е извън парти центъра.

       

       

       

       

      VIII. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИ

       

      8.1. Във връзка с правата на Потребителите, физически лица, Доставчиците на Стоки и Услуги трябва да гарантират изпълнението на посочените по-долу изисквания:

      8.1.1. Основните характеристики на Стоките и съдържанието на Услугите, предлагани от Доставчиците на Стоки и Услуги са определени в профила на всяка Стока или Услуга на Уебсайта.

      8.1.2. Цената на Стоките и Услугите се определя от Доставчика в профила на всяка Стока или Услуга. При избиране на Стоките или Услугите за сключване на договорите от разстояние, преди финално потвърждение, цената на всяка поръчка се определя с включени всички данъци и транспортни разходи.

      8.1.3.  Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Потребителя в Уебсайта.

      8.1.4. Общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки и услуги, и условията на доставка се посочват от Доставчика преди финално потвърждаване на поръчката от Потребителя. Потребителят се съгласява, че крайната стойност на поръчката може да варира в зависимост от избрания начин за плащане, за което Доставчикът уведомява ползвателя преди финалното потвърждаване на поръчката.

      8.1.5. Потребителят има възможност да избира дали да заплати на Доставчика цената на поръчката преди или в момента на доставката, като избере съответния начин за заплащане.

      8.1.6. Потребителят има право на рекламация при несъответствие на потребителската стока с Договора за покупко-продажба, като поиска от Доставчика на Стоки да приведе стоката в съответствие с Договора за покупко-продажба. Потребителят може да направи това като ни пише на адрес: Бургас, жк. Славейков бл. 85, партер или като ни изпратите имейл на office@madlabshow.com. Рекламация се извършва само срещу представена касова бележка или фактура, издадена от Доставчика на Стоки.

       

      8.2. Право на отказ от договор

      8.2.1. Ако сключвате договора като потребител – физическо лице, имате право да се откажете от Договора от разстояние (с изключение на продукти, изрично изключени от това право по закон), в рамките на 14 дни, без да посочвате причина, без да дължите никакви обезщетение или неустойка и без да плащате никакви разходи, с изключение на разходите, изрично посочени в настоящите правила и условия.

       

      8.2.2. Периодът за отказ ще изтече след 14 дни от:

      - деня, в който придобиете, или трето лице, различно от превозвача и посочено от вас, придобие физическо владение на стоките или в случай на множество стоки в една поръчка, доставени поотделно, след 14 дни от деня, в който придобиете или трето лице, различно от превозвача, посочено от вас придобие владение на останалата последна стока, поръчана в една поръчка;

      - деня на сключване на договора, при договор за доставка на услуги.

      8.2.3. За да упражните правото си на отказ, можете да уведомите съответния търговец – доставчик на стоката или услугата на координатите посочени в чл.8.4, за решението си да се откажете от Договора от разстояние чрез недвусмислено изявление. Можете да използвате формуляр за отказ, както е посочено в Приложението тук по-долу, но не е задължително.

      8.2.4. За да спазите срока за отказ, е достатъчно да изпратите вашето съобщение относно упражняването на правото на отказ, преди да е изтекъл срокът за отказ.

      8.3. Последствия от отказа

      8.2.3. Ако решите да се откажете от сключения Договор за покупко-продажба, ние ще ви възстановим всички получени от Вас плащания, включително разходите за доставка без ненужна забава и във всеки случай, в рамките на 14 дни от датата, на която договорът е бил прекратен. Ние ще извършим такова възстановяване, като използваме същите средства за плащане, които сте използвали при първоначалната транзакция.

      8.2.3. Независимо от горното, ние можем да откажем възстановяване, докато не получим обратно стоките или не ни предоставите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, което от двете настъпи по-рано. Вие ще изпратите обратно или ще доставите Стоките или ще ни ги предадете, в Парти центъра  без неоснователно забавяне и във всеки случай не по-късно от 14 дни от деня, в който ни изпратите вашия отказ от този договор.

      8.2.4. Освен ако не предадете стоките в Парти Центъра, вие ще поемете преките разходи по връщането на стоките. Вие носите отговорност само за понижената стойност на стоките единствено вследствие на използването, освен каквото е необходимо, за да се установи естеството, характеристиките и функционирането на стоките.

      8.2.5. Ако решите да се откажете от сключения Договор за услуги и като се имат предвид разпоредбите на чл. 7.1.3 и 7.5.6, Вие дължите заплащане на разходите на Доставчика по организиране на услугите за празник, мероприятие, събитие, анимация Потребителят дължи заплащане на пропорционална сума на това, което действително му е било предоставено до момента, в който Потребителят е уведомил Доставчика за упражняване на правото на отказ. ,

       

       

       

       

      IX. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЪРГОВЦИТЕ

       

      9.1. Данни за Доставчика на Услуги

       

      9.1. Доставчик на услугата абонаментна карта

       

      Наименование: „Празник“ ЕООД

       

      ЕИК: , 205148955

       

      Регистрация по ДДС: BG201375521

       

      Седалище и адрес на управление: Бургас ж-к Славеков бл. 146 вх. 1 партер

       

      Адрес на упражняване на дейността: : Бургас ж-к Славеков бл 85  вх. 1 партер

       

       

      9.2. Доставчици на услугата Резервация за Празници, Събития, Мероприятия, анимация.

      Вашият доставчик на услугата Организиране на Празници, Събития, Мероприятия, анимация ще бъде предоставено от едно от дружествата както следва:

      За Парти център Щура лаборатория гр. Бургас

      Наименование на търговеца: „Празник“ ЕООД

       

      ЕИК: 205148955

      Регистрация по ДДС: BG201375521

       

      Седалище и адрес на управление: : Бургас ж-к Славеков бл. 146 вх. 1 партер

       

      Адрес на упражняване на дейността: Бургас ж-к Славеков бл 85  вх. 1 партер

       

      Телефон: 0889946111

       

      Website: www.madlabshow.bg             

       

      e-mail:office@madlabshow.com

      X. НАДЗОРНИ ОРГАНИ:

       

      10.1 Комисия за защита на личните данни:

       

      Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15,

       

      тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40

       

      Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

       

      Уеб сайт: www.cpdp.bg;

       

      10.2. Комисия за защита на потребителите:

       

      Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

       

      тел.: 02 / 980 25 24

       

      факс: 02 / 988 42 18

       

      гореща линия: 0700 111 22

       

      Уеб сайт: www.kzp.bg

       

      10.3.      Национална агенция за приходите

       

      ТД на НАП София,

       

      Адрес: 1000 гр. София, ул. Аксаков № 21,

       

      тел.: 02/ 9859 3821

       

       

      Уеб сайт: www.nap.bg

       

      10.4. Българска агенция по безопасност на храните

       

      Адрес: гр. София, бул. „Пенчо Славейков” 15А

       

      Електронна поща: bfsa@bfsa.bg

       

      Уеб сайт: www.babh.government.bg

       

       

       

       

      XI. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

       

      11.1. Бисквитки

       

      За да направи уебсайта възможно най-лесен за използване и за да подобри качеството на предлаганите услуги, ние използваме „бисквитки“.

       

      Бисквитките са пакети информация, изпращани от уеб сървъра към интернет браузъра на Ползвателя, а след това биват връщани от браузъра всеки път когато браузърът получи достъп до този сървър. Тези пакети информация се пишат и съхраняват на компютъра на Ползвателя от интернет браузъра.

       

      Подробна информация за това какво представляват бисквитките, как и кои бисквитки ние използваме и как може да контролирате или изтривате бисквитките може да намерите в нашата Политика за бисквитки, публикувана на Сайта ни.

       

      Имайте предвид, че блокирането на бисквитки ще се отрази на начина, по който работи уебсайтът, като може да доведе до нарушено функциониране на сайта.

       

      11.2. Авторско Право

       

      Настоящата интернет страница (интернет сайт) е собственост на „Празник ЕООД . Поместените в този сайт информационни материали, фотографски и други изображения и графичното му оформление са предмет на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права. Никаква част от този сайт и съдържащите се в него публикации не може да бъде копирана, възпроизвеждана, разпространявана или използвана по какъвто и да е друг начин без изричното писмено съгласие на „Празник“ ЕООД . Достъпът до сайта не представлява по никакъв начин разрешение за използване по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права на информационните материали, фотографските и другите изображения, публикувани на страницата.

       

      11.3. Ограничения на отговорността

       

      „Празник“ ЕООД  цели без прекъсване да осигури пълнотата и актуалността на поместената на този интернет сайт информация. Въпреки това, следва да имате предвид, че е възможно предоставената на сайта информация да не бъде достатъчно изчерпателна и точна. Поради това тя трябва да бъде разглеждана единствено като ориентировъчна и не следва да бъде използвана като съвет или препоръка за закупуване на стоки и/или услуги. „Празник“ ЕООД не носи отговорност за настъпили вреди или пропуснати ползи от неточна или неактуална информация, поместена в сайта.

       

      В случай, че се нуждаете от съвет или препоръка относно покупката на дадена стока или услуга, Ви каним да потърсите мнението на нашите служители, като използвате формата за запитвания на сайта или се свържете с нашите специалисти на Центъра за обаждания.

       

      „Празник“ ЕООД  не отговаря за технически грешки или за други затруднения при използването на този сайт и не гарантира непрекъснат, навременен, сигурен и свободен от грешки достъп до него.

       

      11.4. Свързани интернет сайтове

       

      Този сайт може да съдържа препращания към други интернет сайтове. „Празник” ЕООД  не контролира по никакъв начин и не носи отговорност за съдържанието и верността на поместената в тези други сайтове информация. За незаконно, неточно или непълно съдържание, както и за вреди, причинени от употребата или неупотребата на тези сайтове, отговорност носи единствено собственикът на съответния сайт. Съветваме Ви да се интересувате от условията за ползване и за защита на личните данни, които предлагат чуждите интернет сайтове.

       

      11.5. Промяна в настоящите правила и в уебсайта

       

      „Празник“ ЕООД си запазва правото да променя, без предварително уведомление, структурата или съдържанието на Уебсайта, или която и да е от услугите или продуктите, предлагани чрез него, както и да прекратява достъпа до него по всяко време.

       

      „Празник“ ЕООД  може по всяко време да променя Правилата за ползване на уебсайта без предварително уведомление. Вие се съгласявате, че няма да имате претенции във връзка с подобни промени. Ако не сте съгласни с предвидения начин на промени на уебсайта, то Вие не следва да го използвате.

       

      Ваше е задължението да посещавате периодично тази страница с цел да се запознаете с актуализираните Правила за ползване, тъй като те са обвързващи за Вас.

       

      11.6. Приложимо право

       

      За всички неуредени в тези Правила въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

       

      Всички спорове, отнасящи се до тези Правила, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

       

       

       

       

      Приложение: Формуляр за отказ

       

      .........

       

      СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

       

       До ...........................

       

      /името на търговеца/

       

      ................................................................................

       

      /адрес, ЕИК/

       

      С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

       

      .......................................................... /описание на продукта/

       

      Стоката/Услугата е поръчана на ......................

       

      Стоката е получена на ...................... /посочва се датата на получаване от потребителя/

       

      .................................................................................../Име на потребителя/

       

      Гр./с...................................................................... /Адрес на потребителя/

       

       ...................                                                                             ..................................

       

      /Дата/                                                                                 /Подпис на потребителя/

     • Филтър
    • Последно гледани
    • Newsletter